Jak často kojit novorozence? Důležité informace a tipy

Jak často kojit novorozence? Důležité informace a tipy

Vítejte! V⁤ tomto ⁤článku se​ budeme zabývat otázkou, ⁣jak často kojit⁣ novorozence. Kojení je ⁢klíčovou součástí péče ⁤o novorozence a⁢ zajištění správné výživy a růstu. Avšak,⁣ pro novopečené rodiče může být‌ obtížné si s touto ‍rutinou⁤ poradit, jelikož informace, které se na internetu⁤ nacházejí, se často různí ⁣a mohou vést k⁢ zmatku.

V tomto článku vám poskytneme ‍důležité⁤ informace a tipy ohledně kojení novorozenců. Představíme vám doporučení odborníků‌ a poskytneme vám jasné a srozumitelné rady, které ⁢vám pomohou správně vytvořit kojící rutinu ‌s ⁢vaším dítětem. Budeme ⁤vám předkládat⁤ znalosti ze zdrojů, na které se ⁤můžete⁤ spolehnout, důvěřujícím, lidským ​a jasným způsobem.

Oslavte svůj⁢ mateřský instinkt a‍ získejte vědomosti, které vám‌ umožní tuto důležitou etapu mateřství prožít sebevědomě a ‌bezpečně!
Jak často⁤ novorozence kojit‍ v průběhu ‌prvních ⁤dnů?

Jak často novorozence kojit v průběhu⁤ prvních dnů?

Po ⁤narození je kojení velmi důležité⁤ pro ⁤vaše novorozeně. Kojení poskytuje ‌vašemu dítěti nezbytné živiny, které pomáhají posilovat jeho imunitní ​systém⁢ a podporují zdravý⁤ růst a vývoj. ⁤Ale jak často⁤ byste ‌měli kojit svého novorozence během​ prvních⁤ dnů? ⁣Zde je ⁤několik důležitých informací a ‍tipů, které vám mohou pomoci.

 1. Neomezuje to na časový ‍plán:‍ Kojení novorozence není‌ o pevném‍ plánu, ale o sledování⁣ signálů ‍a ‍potřeb vašeho dítěte. ‍Je⁣ důležité ho kojit, když je to potřeba, bez ohledu ‌na ‌to,⁤ kolik‍ minut od předchozího kojení uplynulo.​ To znamená, ⁢že ​nemusíte dodržovat pevný ‌časový interval mezi ⁣kojeními.

 2. Novorozenci mají tendenci kojit často: Novorozenci mají malý žaludek a jejich⁢ strava se snadno stráví. Proto ​mají tendenci ⁣mít​ častá kojení.‌ Určitým způsobem⁢ je to v ‌porovnání ‍s jídlem ‍pro dospělého člověka, který má‍ větší žaludek. Časté kojení zajišťuje, aby novorozenec‍ dostal dostatečné množství mléka⁢ a také stimuluje vaše‌ tělo k⁣ produkci více mléka.

 3. Sledujte signály​ hladu: Nejlepší ​způsob, jak ⁤zjistit,‌ kdy kojit⁣ svého novorozence, je sledovat jeho signály hladu. Novorozenci dávají různé signály, že jsou‍ hladoví,⁣ jako ​například hledání ⁣bradavky, otevřená ústa nebo zuřivé ​škrábance rukou po tváři. Kojení, jakmile zaznamenáte tyto signály, je nejlepší způsob,⁣ jak vaše⁣ dítě uspokojit.

Pamatujte si, ⁣že každé novorozené ‌dítě je‌ jedinečné a může mít ⁢odlišné potřeby. Nejlepší ⁢je se poradit se svým ošetřujícím lékařem nebo certifikovanou‌ poradkyní pro kojení,‌ která vám poskytne individuální rady a⁢ podporu pro kojení vašeho novorozence. Sledování⁢ signálů a potřeb vašeho dítěte, spolu s trpělivostí a láskou,⁤ vám pomůže vytvořit⁢ silnou a⁣ zdravou vazbu ⁣prostřednictvím kojení.

Časové intervally mezi kojením v prvních týdnech života novorozence

Časové intervally mezi kojením v prvních týdnech‌ života ⁣novorozence

Po‌ porodu je kojení pro ‍novorozence nejen zdrojem ⁢výživy, ale ⁤také⁢ klíčovým​ prostředkem⁢ k ⁤budování vztahu s matkou. ⁣ jsou ​proto důležité⁣ pro‌ zajištění ⁣dostatečného přísunu mateřského mléka a ‌podporu ⁢zdravého ⁣růstu‌ a vývoje⁣ dítěte.

V⁤ prvních týdnech je‍ doporučeno kojit novorozence na vyžádání. To znamená, že se ​dítě může‌ přisát⁣ k prsu, kdykoliv si to samo⁤ přeje. ⁢Časové​ intervally mezi kojením ‌se ‍mohou⁢ lišit od ​dítěte k dítěti. Některé novorozence⁢ mohou‌ mít kratší intervaly mezi kojením, zatímco‍ jiné​ mohou potřebovat delší pauzy⁣ mezi jednotlivými ​kojeními. ​Je důležité si‍ uvědomit, že toto je zcela normální a vše ⁢závisí⁤ na potřebách ⁤a ⁤preferencích vašeho dítěte.

Pamatujte si, ‍že novorozenci​ mají malý‍ žaludek, který ⁤se rychle zaplňuje, a proto mohou potřebovat ⁤kojení častěji.⁤ Prvních pár týdnů po porodu je tedy vhodné‌ přikládat‌ dítě k prsu ⁢minimálně každé 2 až 3 hodiny, případně ‌i častěji, pokud si to žádá. Postupem času se intervaly ‍mezi kojením ⁢mohou postupně‌ prodlužovat, ⁣jak dítě roste ⁢a jeho stravovací potřeby ⁣se mění.

Pokud ⁤si ⁤nejste jisti, zda vaše dítě dostává⁤ dostatečné⁢ množství mléka nebo pokud máte jiné otázky ohledně časových intervalů mezi⁢ kojením,‌ neváhejte se poradit se svým​ lékařem nebo laktační​ poradkyní. Každé dítě je jedinečné a potřebuje individuální péči a podporu pro svůj správný růst a⁣ vývoj.
Jak zajistit dostatečné množství ‍mléka při‍ kojení novorozence?

Jak‍ zajistit dostatečné množství mléka při kojení‌ novorozence?

Existuje mnoho faktorů, ⁢které mohou ovlivnit⁣ množství mléka, které můžete⁢ při kojení novorozence poskytnout. Zde je pár tipů, jak zajistit dostatečné množství mléka:

 1. Koje novorozence často: Je‌ důležité⁢ kojit novorozence co nejčastěji, nejlépe každé 2-3 hodiny. Tímto způsobem můžete stimulovat⁤ svou prsní žlázu a zvyšovat produkci mléka.

 2. Zůstaňte hydratovaní a ​zdraví: ‌Dbejte na to, ⁣abyste vypili dostatek⁣ vody a stravovali ⁢se ⁢vyváženě. Zdravá strava plná ⁢vitamínů‍ a minerálů vám pomůže udržet energii a podpoří tvorbu mléka.

 3. Přidávejte si ‍odpočinku:‍ Novorozenec vyžaduje hodně vaší pozornosti a péče,⁢ ale nezapomínejte na sebe. Zajišťujte ‌si dostatek odpočinku a ⁣spánku, abyste byli schopní kojit víc. Důležité je také⁢ minimalizovat stres, ‍protože ten⁢ může ovlivnit produkci mléka.

Pokud se setkáte s ​obtížemi v⁣ oblasti kojení, neváhejte vyhledat pomoc odborníka⁢ na kojení. Je důležité zajistit si včasnou ‍podporu ​a odpovědi na své otázky. S ⁣těmito tipy a správnou ‍péčí můžete být jistí, že budete poskytovat‍ svému novorozenci dostatečné‌ množství‌ mléka.
Jak rozpoznat hlad⁤ novorozence a správně na ⁤něj reagovat?

Jak rozpoznat hlad novorozence a správně⁤ na něj reagovat?

Kojení je jednou z nejdůležitějších⁢ potřeb novorozence. Je ​proto důležité vědět,​ jak často kojit a‍ jak správně na⁤ potřeby‍ dítěte⁢ reagovat. Zde ​najdete užitečné informace a tipy pro zvládání tohoto ⁤důležitého‌ procesu.

 • Neexistuje pevné pravidlo, ⁣kolikrát denně byste měli⁢ kojit svého​ novorozence. Novorozenec má‍ malý‍ žaludek​ a ⁢vyžaduje ⁢časté krmení. Obecně platí, ‍že během prvních⁣ týdnů byste měli kojit aspoň‍ každé 2-3 hodiny. Důležité ‍je také naslouchat ⁣signálům ‍vašeho dítěte -‌ pokud‍ se začne ⁢probouzet, hledat ​prs, ⁢potřásat ručkami nebo otevírat ⁤ústa, je ‌to znamení, že je z něj hladový a je ⁢čas⁢ ho‍ nakojit.

 • Je také důležité zajistit‍ správnou polohu během kojení. ⁣Ujistěte se, že dítě ‌má‌ otevřenou širokou⁣ ústa​ a že celý ‌bradavkový⁢ dvorec je zasazen do jeho úst.‍ Důležité je ⁤také sledovat, zda dítě dostatečně‍ saje ‌a ‌polyká. Můžete ‌si ​přitom všimnout, že jeho čelisti‌ se ​budou pohybovat dolu a nahoru,‍ zatímco bude sát.

 • Pokud máte‍ jakékoliv⁤ obavy‌ ohledně kojení nebo pokud si ⁣nejste jisti, zda vaše dítě dostává ‌dostatečné množství mléka, neváhejte ​se poradit s odborníkem na​ kojení. Mohou vám poskytnout ​užitečné⁤ tipy a rady a také ‌vám pomoci ⁢s případnými‌ problémy, které byste mohli mít při kojení. Nezapomeňte, že každý⁢ novorozec je jedinečný, a proto je⁣ důležité naslouchat‌ jeho potřebám a reagovat na ně správným způsobem.
  Správná poloha a technika kojení novorozence

  Správná poloha a technika kojení novorozence

  Dobrá ⁢poloha a ​technika kojení novorozence ⁢jsou klíčové pro úspěšné a⁢ pohodlné​ kojení. Mnoho nových matek se může cítit⁣ nejistých ohledně toho, ‌jak často kojit⁢ své novorozence a jak najít správnou ⁤polohu a techniku.⁤ V tomto​ článku najdete důležité informace a tipy, které vám pomohou ‍kojit‍ svého ⁢malého zázraka.

Důležitou⁤ věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je, že ⁢novorozenci mají malý žaludek ⁣a potřebují⁢ jíst ​často. Během​ prvních týdnů života se⁢ doporučuje kojení každé 2-3 hodiny, včetně nočních hodin. ⁣Pokud se váš novorozenec​ probouzí ​sám a je ​aktivní při hledání jídla, je dobré mu nabídnout ‍prso. ⁢Pokud je novorozence těžké probudit, je důležité​ kojit ho ‍alespoň každé 3⁢ hodiny.​ Pokud budete mít pochybnosti ‍nebo ​otázky ⁤ohledně kojení a četnosti,⁢ je⁣ vždy nejlepší konzultovat to s odborníkem na ⁤kojení.

Správná poloha a technika rovněž ⁢hrají důležitou roli pro ‍úspěšné kojení. Zajistěte si pohodlné a⁢ podporující prostředí, kde si ⁣můžete sednout nebo lehnout tak, aby byla spodní část těla na stejné úrovni s prsy. Ujistěte se, že máte dostatečnou⁣ oporu ⁣pro záda a podložte si záda polštářem, pokud je to potřeba. ​Při kojení volte ‌polohu, ​při⁢ které ⁤je novorozenci snadný přístup k prsu. Například poloha "kočka" ⁤ (kdy je⁤ novorozence poloha vodorovně na vaší hrudi) může být‌ pohodlná pro některé ⁢matky a děti.

Dále ⁢je ⁣důležité se naučit⁢ správnou techniku kojení.⁤ Ujistěte se, že vaše novorozenec má ústa široce otevřená a ‌že jeho brada je‍ pevně⁣ přitisknutá ​k‌ prsu. Pokud je přísavka bolestivá nebo pokud vaše brada‌ začíná ubývat,‌ může ⁣to znamenat, že je potřeba přeinstalovat správnou polohu. Pokud máte potíže s ⁤kojením,⁤ neváhejte ‌vyhledat pomoc od odborníka na ⁣kojení, jako je například certifikovaná⁣ poradkyně pro⁣ kojení.

Správná poloha a technika⁤ kojení⁢ jsou klíčové pro úspěch a pohodlí v⁤ kojení novorozenců. Nebojte⁤ se hledat pomoc, pokud máte otázky nebo ⁤se potýkáte s obtížemi. ‍Každá matka a dítě jsou ​jedinečné, a proto je důležité najít správnou ⁤polohu⁢ a techniku,‍ které vyhovují vám a vašemu malému‍ zázraku.
Jak často kojit ‌novorozence v průběhu prvních měsíců?

Jak často kojit novorozence v průběhu ⁢prvních měsíců?

Tato otázka zaujímá mnoho ‌nových rodičů, kteří ⁣chtějí poskytnout svému dítěti⁣ nejlepší péči‍ a⁢ výživu.‌ Zde jsou důležité informace a tipy, které vám‍ pomohou rozhodnout, ⁣jak často ⁢kojit ⁤svého novorozence.

 • Prvotní důležitost‌ kojení: ​Kojení je ‍pro ⁢novorozence nesmírně ‌důležité. Mléko matky ‍obsahuje‍ všechny nutriční látky,⁢ které vaše dítě potřebuje pro růst‍ a vývoj. Je to také způsob, jak posílit​ imunitní systém dítěte⁤ a navázat pevné ⁤pouto ‍mezi matkou a dítětem.

 • Jak⁢ často ⁢kojit ⁣v prvních týdnech: V prvních týdnech po porodu ⁢je dobré kojit novorozence nejméně každé 2-3 hodiny. Díky tomu bude vaše dítě dostávat dostatečné ‍množství mléka a tím i ⁢potřebnou výživu. Pokud vám dítě dává najevo, že je⁢ hladové, nebo pokud sám začne sát na prs, má⁢ to ⁤být signál, že je čas ‌k‍ dalšímu krmení.

 • Postupem​ času: Jak ⁢dítě roste a jeho ‍žaludek se rozrůstá, můžete začít prodlužovat časové intervaly‍ mezi kojením. Sledujte ‌však ​signály⁢ od svého dítěte, zda je po jídle⁢ spokojené nebo zda se začíná rozplakat nebo sát ⁢prst,​ což by ⁢mohlo ⁣znamenat, že mu⁢ chybí jídlo. ‌Postupně můžete přejít na ⁤kojení každé 3-4 hodiny a to až do doby,‌ kdy dítě začne konzumovat pevnou stravu.

Je ⁤důležité si uvědomit, že každé⁢ dítě je jedinečné ​a může existovat individuální plán krmení.⁤ Mějte ‍na ​paměti,⁢ že kojení ‌je nejen⁤ způsob, jak poskytnout výživu⁢ dítěti, ale také způsob, jak se s ním spojit⁣ a⁤ vytvořit pevné pouto.​ Pokud⁤ máte nějaké otázky nebo obavy⁢ ohledně kojení, ⁢neváhejte se poradit s odborníkem ‌na péči o děti, jako je pediatr nebo specialistka na ⁤kojení.
Jaké množství mléka​ by měl novorozenec přijímat během jednoho kojení?

Jaké množství mléka by ⁣měl novorozenec‌ přijímat ⁢během jednoho kojení?

Při kojení novorozence je ‍správné dodržovat jeho vlastní​ potřeby,⁣ proto nelze‌ přesně⁣ určit,⁢ kolik mléka by⁣ měl během jednoho kojení přijmout. Každý novorozenec je⁤ jedinečný a může se lišit⁣ v​ množství mléka, které potřebuje. ⁤Je důležité, ‌aby matka ​naslouchala signálům a potřebám‌ svého dítěte.

Obecně platí,⁢ že ⁢novorozenci‌ mají malý žaludek a ‌jejich příjem ⁢mléka⁢ je zpočátku menší. ⁣Během ‌prvních dnů po porodu ⁤mohou pít pouze⁢ malá množství mléka, ale ⁣postupně se ‍jejich potřeba zvyšuje. Průměrně​ se⁣ novorozenci kojí ‌každé ‌2-3⁤ hodiny, což‍ je⁤ i​ doporučený interval pro ‌kojení.

Pokud ⁤si⁢ přejete být⁤ více ⁢konkrétní, podívejme se na⁣ orientační množství mléka podle⁢ věku⁣ novorozence:

 • Prvních několik dní:⁢ Novorozenec může pít jen několik mililitrů mléka najednou, protože žaludek ještě ⁤není plně vyvinut.
 • První týden: Množství se zvyšuje ⁤na přibližně 60-90 ml na kojení, ale každé dítě je ‍individuální.
 • Druhý až šestý týden: V této fázi by novorozenci mohli pít‍ 60-120 ml na kojení.

Je ‌důležité, ‍aby⁤ matka⁤ neustále sledovala⁢ své⁣ dítě a reagovala ⁤na jeho potřeby. Když je novorozenec spokojený, roste⁣ dobře a má​ dostatek mokra,​ je​ pravděpodobně dostatečně nakojen. Pokud mateřské ⁣mléko nestačí nebo máte jakékoli obavy, je vždy nejlepší se poradit s odborníkem ⁣na kojení, jako ⁤je ​pediatr nebo poradce pro kojení.

Důležitost nočního ‍kojení a ​doplňování‍ nutričních​ potřeb novorozence

Noční kojení je pro ⁣novorozence⁤ velmi důležité a‍ nenahraditelné. Je to nejen ⁢přirozený ‌způsob, jak doplnit‌ nutriční potřeby malého dítěte,‌ ale ⁣také mu poskytuje⁤ pocit bezpečí, blízkosti a komfortu. ‌Novorozenci mají‌ malý žaludek, který se rychle vyprazdňuje. Proto ⁤je potřeba ⁣je často kojit, i ⁢v ⁢noci.

Existuje několik důvodů, proč je‍ noční kojení tak důležité. Za prvé, mateřské mléko ⁢je ⁢nejlepším ⁤zdrojem živin ‌pro novorozence. Obsahuje veškeré potřebné vitamíny, minerály‍ a protilátky, které posilují imunitní systém dítěte. Díky častému kojení se zajišťuje ‍také dostatečný ⁢příjem mléka ⁣a tím⁣ i správný růst a⁤ vývoj novorozence.

Pro novopečené matky může být⁤ noční kojení náročné, zejména pokud chtějí⁢ odpočívat.⁢ Proto je důležité najít⁤ správnou polohu kojení, která je pro ‍vás a ⁢vaše⁣ dítě pohodlná. Existuje několik‍ různých ⁣poloh kojení, jako je například poloha‌ ležmo ⁢na ‌boku, sedící poloha⁣ nebo kojení ‍ve španělské poloze.​ Noční kojení může⁢ být‌ také dobrým způsobem, jak navázat blízký ​vztah‌ s ‌novorozencem a prohloubit váš emocionální vaz.

Zde je několik tipů, jak optimalizovat ‌noční kojení:

 • Připravte⁢ si⁢ na noční kojení pohodlné⁤ oděvy a polštáře.
 • Zkuste kojit⁣ dítě ještě před tím, než úplně⁤ usne, aby se ⁤nestalo, že se probudí, když najednou pocítí hlad.
 • Pokud ⁣jste unavení, požádejte o⁢ pomoc svého partnera nebo jiného člena rodiny, který⁤ se může podílet‌ na nočním krmení.
 • Snažte ‌se vytvořit ⁣klidnou a tichou​ atmosféru, která pomáhá novorozenci ⁤se ⁢uvolnit a snadněji usnout.
 • Pokud ⁢používáte lahvičku ‌k‍ doplňování mléka, zvolte vhodnou⁢ formuli, ‍která je přizpůsobena potřebám‍ novorozence.
  Doporučené zásady kojení novorozence v ‌prvním roce ‍života

  Doporučené zásady kojení novorozence v prvním roce života

  Při kojení novorozence ⁣je‌ důležité dodržovat doporučené ⁤zásady,‍ které pomohou vytvořit zdravý a příjemný‍ vztah mezi⁢ matkou a dítětem. Nejprve, pokuste ⁢se ‌kojit co nejdříve po porodu, ideálně do⁣ první hodiny⁢ života. Tímto způsobem‍ podporujete tvorbu mateřského mléka a zajišťujete,​ že dítě dostane potřebnou výživu⁢ už od samého počátku.

Další důležitou⁢ věcí ⁢je‍ kojit dítě na požádání. To znamená, že byste měla kojit, kdykoli ⁤dítě​ projeví hlad. Neomezujte ‍dítě v⁤ délce⁣ kojení, neboť ⁣tím mu poskytnete všechny živiny a prospěšné látky, které potřebuje pro správný růst a vývoj.⁣ Pokud jste nejistá, zda‌ dítě ‍dostatečně ⁣sání,⁣ sledujte ‌jeho‌ pleny.⁣ Říká se,‍ že novorozeneček by měl mít minimálně ⁤6 špinavých plen denně, což svědčí ‍o tom, ‌že se dítě dostatečně stravuje.

Mnoho ⁢matek se také ptá, jak často by měly‌ střídat ‌prsy při kojení. Doporučuje se střídat prsa po každém⁢ kojení. To zajišťuje, že⁣ se obě ​prsa správně ⁤stimulují⁣ a dochází k dostatečné produkci mléka.⁣ Pokud​ máte obtíže‍ s vyrovnáváním ​produkce mléka v‍ jednotlivých prsech,⁣ můžete kojit na jednom při​ jednom⁢ kojení a ⁣na‌ druhém u ⁣příštího⁣ kojení. To pomůže udržet rovnováhu v produkci mléka.

Pamatujte, že každá matka a dítě jsou jedineční, a proto‌ nemusí⁢ platit ⁤jednotná pravidla pro ⁣všechny. ‌Pokud ⁢máte‍ jakékoliv dotazy nebo jste si⁢ nejistí, obraťte se ‍na ⁢odborníky, jako‍ je ⁣péče o ‌mateřství‌ nebo⁢ dětský lékař. Mějte na ‌paměti, že kojení je přirozený proces a s postupem času získáte důvěru a jistotu‍ v tom,‍ co je⁢ pro vaše dítě ‌nejlepší. Jak ‍často⁤ kojit novorozence je⁤ důležitou otázkou pro každou novou​ matku. Doufám, že tento článek vám‌ poskytl‌ užitečné informace a tipy,‌ které vám pomohou se rozhodnout, jak často kojit vaše dítě.

Začněme ‌tím,​ že podtrhneme důležitost⁤ kojení. Kojení je pro ​vaše ⁤dítě⁣ nejlepší‍ způsob, jak dostat veškeré potřebné živiny a ‌prospěšné ⁣protilátky.‍ Doporučuje se‌ kojit ​novorozence minimálně 8–12 krát za 24 ⁤hodin,⁤ aby bylo zajištěno dostatečné množství mléka.

Když ⁤začnete s kojením, buďte trpělivá.‍ Novorozenci se často chtějí kojit každé 2–3⁤ hodiny. Ujistěte ​se, že mají⁤ správný přisátí ke kůži ​a⁢ že jsou dostatečně nasyceni. Pokud máte ​pochybnosti, neváhejte ⁤se ⁤poradit s odborníkem na kojení.

Nezapomeňte, že každé dítě je jedinečné⁣ a jeho potřeby ‍se mohou ‍lišit. Sledujte signály, které vám vaše dítě posílá, a přizpůsobte ⁣tok kojení⁢ jeho ‌potřebám. Důležité je, abyste ⁤se cítila pohodlně, relaxovala a vytvořila si s ⁤miminkem intimní ⁤vazbu.

Naučte‍ se rozpoznat hlad a ‍nasycení‌ vašeho dítěte. Během kojení natolik, abyste ​mohla potěšit⁤ vaše dítě i‍ vy samy. ‍Baterie Mate ⁢X19062mAh je complementou ​konzumace energie, kterou vaše ​děti potřebují. Above all, ⁤držte ​se harmonogramu⁢ a ​udržujte pravidelné kojení, aby váš novorozenec⁣ získal ⁣všechny výhody ⁤tohoto​ úžasného přirozeného procesu.

Doufám, že tyto informace a‌ tipy‌ vám pomohly získat jistotu ohledně ⁢toho, jak​ často⁣ kojit vaše ‌dítě. Mějte na paměti, že každá⁣ matka ‌a každé dítě jsou jedinečné. Sledujte jejich potřeby, mějte důvěru ve své instinkty ⁢a užívejte ‍si přirozeného‍ spojení, které⁢ kojení přináší.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *